Regulamin sklepu internetowego Papele.pl

§1

1. Niniejszy Regulamin określa sposób i warunki zawierania umów sprzedaży asortymentu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, w ramach sklepu internetowego. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

2. Sprzedawcą na mocy niniejszego Regulaminu jest Magdalena Ćmiel-Biela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Papele Magdalena Ćmiel-Biela z siedzibą w Tychach przy ul. Cyganerii 43/18a , NIP: 6262632879 REGON: 367122925.

3. Za klienta uważa się każdą osobę, która zakupuje towar od Sprzedawcy, wyłącznie do własnego użytku.

4. Poprzez asortyment należy rozumieć wszelkie produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy posiadające ściśle określone i zdefiniowane cechy, takie jak wymiary, kolorystykę, warianty wykończenia oraz cenę.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§2

1. Sprzedaż asortymentu może odbywać się wyłącznie on-line, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru oraz dokonanie płatności. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§3

1. Wszystkie ceny są kwotami brutto, a Sprzedawca każdorazowo wystawia rachunek na rzecz Klienta.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny towarów różnią się od siebie w zależności od rodzaju wybranego produktu oraz różnych opcji wykończenia oraz opcji wymiarowych.

3. Cena podana w sklepie nie zawiera kosztów transportu. Koszt transportu zależny jest od podanej kategorii towaru i różni się w zależności od wybranego produktu oraz miejsca dostawy (w zależności od kraju). 
Każdorazowo ustala się opłaty związane z dostarczeniem zamówionych produktów.

4. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a. Zapłata na rachunek bankowy każdorazowo podany przy zakupie towaru,

b. Zapłata za pośrednictwem podmiotu PayPal

c. Zapłata za pośrednictwem podmiotu Przelewy24

5. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedającego pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności (paypal 
i przelewy24) – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

6. Sprzedający przewiduje możliwość stworzenia promocji polegającej na kodach rabatowych. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§4

1. Każdorazowo za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy. Klient otrzymuje informację o zaksięgowaniu wpłaty 
i rozpoczęciu realizacji zamówienia na wskazany przez Klienta przy zamówieniu adres e-mail.

2. Za termin realizacji zamówienia uznaje się okres do 30 dni roboczych, chyba że określono to inaczej w porozumieniu z Klientem.

3. Zamówiony produkt Sprzedawca wysyła za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy kurierskiej.

4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu zamówionego produktu wynikającego z winy firmy kurierskiej.

§5

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności, na adres siedziby Sprzedawcy poprzez wyznaczonego kuriera przez sklep Papele.pl.

3. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Reklamacje przyjmowane są na adres e-mail: biuro@papele.pl

§6

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Klient zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być nieużywany, nie został w jakikolwiek sposób zniszczony, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. W przypadku naruszenia zasad wskazanych w zdaniu poprzedzającym, odstąpienie należy uznać za nieważne, a Sprzedawca może nie przyjąć towaru.

3. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą cenę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać zwrócona cena zakupu.

§7

1. Na stronie sklepu internetowego Papele.pl mogą znajdować się informacje o promocjach.

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Promocje w sklepie internetowym Papele.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

4. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być wprowadzone na czas określony, co oznacza że promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Sprzedający dla każdej promocji przedstawi odrębny regulamin.

§8

Właścicielem praw autorskich do wszystkich produktów oferowanych w ramach działalności jest Sprzedawca. Wszystkie produkty Sprzedawcy są chronione prawem autorskim. Wszelkie ich powielenie oraz kopiowanie jest zabronione. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§9

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie do Sprzedawcy wiadomości zawierających treści marketingowe, informacji o aktualnie dostępnych produktach, a także promocjach (informacje handlowe). Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail wiadomości zawierających treści marketingowe, informacji o aktualnie dostępnych produktach, a także promocjach (informacje handlowe). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

4. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie odnośnika anulowania subskrypcji w otrzymanym mailu lub poprzez przesłanie informacji na adres biuro@papele.pl.

5. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na wniosek Klienta Sprzedawca usunie jego adres z bazy danych.

§10

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy.

2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie 
z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Do transakcji przeprowadzanych pomiędzy Sprzedającym a Klientem mają zastosowanie w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.